Specifické proteiny
Zobrazit filtry

Specifické proteiny

Jde o imunoturbidimetrické metody. Soupravy obsahují protilátky, pufry, kalibrátory a kontrolní materiály firmy Dialab, které je možné využít pro analýzu specifických proteinů. Činidla jsou připravena k přímému použití.

Card image cap

Alfa -1 Antitrypsin

Kód: A00501
1x10 ml Ab.Rgt.,5x25 ml Buffer
Card image cap

Alfa-1 Acid Glycoprotein

Kód: A00502
1x10 ml Ab.Rgt.,5x 25 ml Buffer
Card image cap

Alfa-1 Mikroglobulin

Kód: A00503
1x 5 ml Ab Rgt + 2x 25 ml Buffer
Card image cap

Albumin

Kód: A00504
1x10 ml Ab Rgt + 5x 25 ml Buffer
Card image cap

Alfa-2 Makroglobulin

Kód: A00505
1x10ml Ab.Rgt.5x 25ml Buffer
Card image cap

IgG

Kód: A00507
1x10 ml+5x25 ml
Card image cap

C1 Esterase Inhibitor

Kód: A00512
1x5 ml Ab. Rgt, 2x25 ml Buffer
Card image cap

Komplement C3

Kód: A00513
1x10 ml Ab Rgt + 5x 25 ml Buffer
Card image cap

Komplement C4

Kód: A00514
1x10 ml Ab Rgt + 5x 25 ml Buffer
Card image cap

Transferrin

Kód: A00515A
souprava 1x10ml + 5x25ml
Card image cap

Fibrinogen

Kód: A00517
(5ml+2x25ml)
Card image cap

Fibronectin

Kód: A00518
1 x 5 ml antiséra, 2 x 25 ml pufru
Card image cap

CRP

Kód: A00519
souprava
Card image cap

IgA

Kód: A00521
1x10ml+5x25 ml
Card image cap

APO A 2

Kód: A00522
soupr.