Dialab / Katalog / greiner bio-one diagnostics / oCheck® / Screening karcinomu děložního čípku
Screening karcinomu děložního čípku
Zobrazit filtry

Screening karcinomu děložního čípku

PapilloCheck Kit je souprava pro kvalitativní stanovení a diferenciaci až 24 typů lidkého Papilomaviru. Princip je založen na detekci příslušné DNA na dodaných mikročipech (microarray). Ze vzorku získaného stěrem s děložního čípku se extrahuje DNA, které se dále namnoží metodou PCR a po nanesení na mikročipy a hybridizaci se vyhodnotí pomocí fluorescenčního scanneru. Dodávaný SW dále automaticky po naskenování provede vyhodnocení dodaného vzorku včetně změření negativních a pozitivních kontrol. Jeden kit obsahuje 60 mikročipů a další reagencie potřebné pro zpracování metodou PCR (primery, buffery, nucleotidy a PCR kontroly).

* Videoklip "PapilloCheck® HPV-screening"