Zkumavky pro stanovení homocysteinu
Zobrazit filtry

Zkumavky pro stanovení homocysteinu

• Odběrové zkumavky pro vyšetření homocysteinu obsahují pufrovaný roztok citrátu sodného a kyseliny citrónové o pH 4,2, který stabilizuje homocystein v plné krvi. Hodnota homocysteinu naměřená v těchto zkumavkách musí být násobena faktorem 1,11 z důvodu kompenzace naředění vzorku roztokem citrátu.