Zkumavky pro molekulární biologii
Zobrazit filtry

Zkumavky pro molekulární biologii

Odběrové zkumavky VACUETTE® EDTA se používají pro stanovení EDTA v plné krvi pro hematologii, imunohematologii nebo pro molekulárně biologickou identifikaci virů, parazitů a bakterií po centrifugaci a plazmy pro klinickou chemii.
EDTA jako antikoagulační činidlo vyváže vápenaté ionty a tím blokuje koagulační kaskádu.