Dialab / Katalog / Screening kolorektálních nádorů / Diagnostické reagencie a spotřební materiál
Diagnostické reagencie a spotřební materiál
Zobrazit filtry

Diagnostické reagencie a spotřební materiál

Analytický systém zahrnuje optimalizovaný proces odběru vzorku s plastovou kazetou, která se přímo vkládá do automatického analyzátoru.
Odběrová kazeta qi_FOBT pro vzorek stolice je zcela unikátním systémem, který zajišťuje optimální řešení odběru vzorku stolice testovanou osobou, eliminaci nadbytku stolice a zajištění extrakce vzorku stolice 10mg ± 10%, filtraci extraktu před aplikací do analyzátoru, a nástřik 25μl extraktu do měřicí kyvety.