Fixní pipety Acura®
Zobrazit filtry

Fixní pipety Acura®

Mikro a makropipety s fixním objemem jsou vysokovýkonné a precizní přístroje, které poskytují konzistentní výsledky pro všechny analytické metody nebo každodenní diagnostické testy a vylučují možnost chybného nastavení požadovaného objemu.

3 - letá záruka.

Produktové výhody:
- štíhlá pipeta nepatrné hmotnosti,
- extrémně mněkké ovládání,
- regulovatelné odhazování běžných špiček
- užívatelská kalibrace integrovaným klíčem
- možnost barevného rozlišení víčkami Smartie
- CE certifikát dle IVD 98/79 EEC