Dialab / Katalog / Screening kolorektálních nádorů
Screening kolorektálních nádorů
Zobrazit filtry

Screening kolorektálních nádorů

Včasná diagnóza rakoviny tlustého střeva a konečníku.
Nový vysoce citlivý screeningový test okultního krvácení ve stolici.

Kvantitativní stanovení lidského hemoglobinu qi_FOBT je nejnovější metodou detekce krve ve stolici a je vhodnou metodou screeningu kolorektálních nádorů. Metoda stanovuje hemoglobin s polyklonální protilátkou k Hb A0 IgG, automatická analýza je prováděna turbidimetrickým měřením při 600 nm v rozsahu 20 - 2000 ng Hb/ml. Kvantitativní analýza umožňuje, oproti kvalitatitivním - rapid testům - definovat optimální cut-off hodnotu. ROC křivky prokazují specificitu pro pokročilé adenomy 95.3% při citlivosti 100 ng Hb/ml.

Kvantitativní metoda qi_FOBT je moderní, spolehlivou, a citlivou variantou screeningového testu okultního krvácení ve stolici.