Zkumavky pro koagulační analýzy
Zobrazit filtry

Zkumavky pro koagulační analýzy

Odběrové zkumavky VACUETTE® pro koagulační vyšetření
• Standardní zkumavky obsahují pufrovaný roztok citrátu sodného, jehož koncentrace je buď 0,109 mol/l (3,2%) nebo 0,129 mol/l (3,8%). Výběr koncentrace záleží na rozhodnutí hematologické laboratoře. Jeden díl citrátu sodného je v obou případech v poměru k devíti dílům krve.
• Zkumavky s CTAD obsahují kromě pufrovaného roztoku citrátu sodného též theophylin, adenosin a dipyridamol.
Oba dva typy těchto zkumavek lze použít pro všechna koagulační vyšetření.