Biochemický analyzátor LiaSys

Kód: 20-01751-00

Cena bude zobrazena po přihlášení
LIASYS LIASYS je stolní automatický biochemický analyzátor určený pro menší a střední laboratoře, pracující v systému "random access". Analytická měření v analyzátoru probíhají na principu fotometrie a imunoturbidimetrie, případně je možno analyzátor na zvláštní objednávku doplnit modulem ISE a barkódovou čtečkou pro čárový kód pro identifikaci měřených vzorků. Ovládání a komunikace s analyzátorem je pomocí samostatného PC (IBM kompatibilní), který je součástí dodávky, s možností připojení na laboratorní informační systém pomocí standardního rozhraní RS 232. Vlastní ovládání je velmi přátelské, uživatel je jednoduše programem analyzátoru veden volbou z předložených nabídek jednotlivých menu. Jednou z nabídek je i volba použitého jazyka, kde je možno krom jiných jazyků volit i češtinu. Jistě, že možnost komunikace v mateřském jazyce, patří mezi určité přednosti analyzátoru.Uživatelský software je napsán pod operačním systémem Windows 98. Vlastní analytický modul je členěn na následující jednotlivé prostory: • prostor pro reagencie, kalibrátory a kontroly, - tyto prostory jsou chlazené a rozdělené do dvou oblastí : jedna je určena pro materiály vyžadující intenzivnější chlazení cca 20°C pod okolní teplotu a druhá část je určena pro méně intenzivně chlazené materiály cca 10 °C pod okolní teplotu. Celý tento prostor se nachází v přetlaku vyvolaném vnitřním kompresorem, který tlačí do uvedené oblasti předchlazený vzduch, čímž se zajišťuje homogenní chlazení v celém vychlazovaném objemu a současně se omezuje možnost kondenzace par. • prostor pro vložení pacientských vzorků, konstruovaný tak, že je zamezeno jejich odpařování a současně je jednoznačně určena pozice příslušného vzorku. Zvláštní místo je vymezeno pro vkládání statimových vzorků . • kruhový prostor pro reakční kyvety doplněný vlastní fotometrickou měřící jednotkou a mycí linkou kyvet. Vlastní mytí kyvet se provádí automaticky po ukončeném měření. V prvé fázi dojde k odsátí obsahu kyvety a následuje mycí proces, který je realizován pomocí 5 adaptérů včetně závěrečného vysoušení. Rotor s kyvetami má vlastní inkubační prostor, který udržuje teplotu v kyvetách na hodnotě 37°C. • dávkovací rameno s jehlou vybavené speciálním dlouhoživotnostním dilutorem (Made in Japan) s velkým průměrem pístu a malým zdvihovým krokem. Toto moderní řešení, nahrazující klasické Hamiltonovy pipetory, minimalizuje opotřebení dilutoru. Jehla má kapacitní čidlo ve funkci hladinového senzoru a současně je vybavena preinkubační jednotkou, kdy dochází k rychlému ohřevu reagentu ještě před vlastním dávkováním do kyvety. • prostor pro nádoby s mycími roztoky a destilovanou vodou. • Prostor s elektronickou částí je odděleně umístěn tak, aby nemohlo dojít v případě chyby obsluhy při dolévání roztoků k vzájemnému styku. Elektronika je řešena pomocí moderních mikroprocesorů a obvodů na bázi CMOS a FET , které minimalizovaly vlastní spotřebu analyzátoru na hodnotu menší jak 300 W, což umožňuje použití cenově dostupného zdroje UPS. • Kyvety v reakčním kruhu jsou vyrobeny z metakrylátu a jsou jednotlivě vyměnitelné. Uživatelský SW hlídá stav kyvet a dává obsluze informaci o případné potřebě výměny. V rámci programování jednotlivých metod je možno krom jiného navolit mód prováděného měření: • end-point • kinetika • diferenciál • bichromatika • imunoturbidimetrie s možností nelineárních kalibračních křivek • Uživatelský SW nám umožňuje navolit jak ruční tak i automatickou diluci vzorku pro opakované měření v případě, že naměřená hodnota je mimo předem definované meze. Současně nám SW umožňuje pro každé měření sledovat graficky i numericky průběh reakce, archivuje veškerá měření, statisticky vyhodnocuje variační koeficient, směrodatnou odchylku a střední hodnotu pro soubor měření.Obsahuje v sobě i celkovou statistiku všech provedených testů ve volitelných časových intervalech. Přesto, že LIASYS je analyzátor s otevřeným systémem lze jej v případě požadavku zákazníka dodat ve verzi umožňující uzavření systému hesly.

Příslušnost kategorií

Laboratorní přístroje / Ostatní laboratorní přístroje / Biochemické analyzátory

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

 

Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Nastavit hlídacího psa ceny produktu

972 713,900 Kč bez DPH
Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.
* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Nastavit hlídacího psa množství produktu

ne
Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.
* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.