Thrombolyzer Behnk Compact XR

Kód: 018-065

Cena bude zobrazena po přihlášení
 Plně automatický analyzátor typu „walk-away“ s možnosti výběru provozu „po pacientech“ nebo „po metodách“ nebo s kombinaci preferující maximální rychlost provozu. Vkládání, identifikace a prováděni statimových vzorků je možné kdykoliv v průběhu rutinního provozu.  Modely pro pouze koagulační vyšetřeni nebo kombinaci koagulačních a chromogenních testů nebo koagulačních, chromogenních a imunoaglutinačních stanoveni  Optické snímání vznikajícího koagula v kombinaci s mechanickým míchanín kuličkou k zajištěni dokonale homogenní reakční směsi a zachyceni extremně patologických stavů, kdy nedochází ke zkoagulování celého obsahu kyvety, ale pouze k vytvořeni několika fibrinových vláken.  Grafické zobrazeni průběhu koagulace každého vzorku, program interní kontroly kvality Chlazeny blok pro reagencie a kontrolní plazmy je možné při vypnuti analyzátoru vyjmout a cely vložit do lednice. Totéž lze provést i s blokem pro pacientské vzorky a kalibrační plazmy. Reagencie i plazmy jsou předehřívány v průběhu pipetování na 37 °C a pak ihned inkubovány předdefinovaným časem, takže je provoz maximálně urychlen. Doplňování kyvet a reagencii, vkládání dalších vzorků a identifikace pacienta i sledování naměřených výsledků včetně průběhu koagulační reakce a chybových hlášení v reálnem čase je možné kdykoliv bez zastavování provozu koagulometru.  Manuální zadávání jmen, rodných nebo pořadových čísel přes klávesnici PC nebo přenos čárových kódů pomoci integrované čtečky. Možnost vkládání vzorků do libovolných prázdných pozic.  Oboustranná komunikace s hostitelským PC.  Databáze pro 30 000 výsledků.  Plně automatická kalibrace s předřeďovaním kalibrační plazmy, automatická pomoci minimálně 3 kalibrátorů s definovanými hodnotami nebo manuální vkládání kalibrační křivky. Možnost několika kalibračních křivek pro stejný typ testu pro zajištěni přesných a správných výsledků i u extremně patologických hodnot, např. u nízké koncentrace fibrinogenu.  Kapacita 160 PT nebo 140 APTT testů /hod.  40 vzorků se 4 parametry/hod.  4 měřící kanály  5 pozic pro kontrolu kvality  Otevřeny systém pro reagencie libovolných výrobců.  Chlazeny prostor pro 16 reagencii včetně magneticky míchaných pozic.  Automatická detekce hladiny vzorku a reagencii  Optické filtry 405 a 546 nm.  Integrovaná čtečka čárového kódu.  Komunikace s LISem po RS 232.  Vloženy program kontroly kvality.  Možnost odebírání vzorku z uzavřených zkumavek.  Součástí dodávky je přístroj, počítač, monitor a systémové příslušenství Technické parametry:  napájení: 120/230 V +/- 10 %  frekvenční rozsah:50 - 60 Hz  spotřeba energie: 400 VA  rozměry: 720 x 400 x 645 mm (šxhxv)  hmotnost: 51 kg

Příslušnost kategorií

Laboratorní přístroje / Přístroje pro gastro a hemokoagulace / Koagulační a agregační přístroje

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

 

Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Nastavit hlídacího psa ceny produktu

598 473,690 Kč bez DPH
Kč bez DPH
Zadejte požadovanou cenu zboží. Klesne-li cena zboží na tuto hodnotu nebo nižší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.
* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Nastavit hlídacího psa množství produktu

ne
Zadejte požadovaný stav skladu. Stoupne-li množsví zboží na tuto hodnotu nebo vyšší, bude Vám zasláno upozornění e-mailem.
E-mailová adresa, na kterou bude zasláno upozornění.
* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.