Dialab / PRODUKTY / Screening kolorektálních nádorů
Kategorie zboží

Screening kolorektálních nádorů

Včasná diagnóza rakoviny tlustého střeva a konečníku. Nový vysoce citlivý screeningový test okultního krvácení ve stolici. Kvantitativní stanovení lidského hemoglobinu qi_FOBT je nejnovější metodou detekce krve ve stolici a je vhodnou metodou screeningu kolorektálních nádorů. Metoda stanovuje hemoglobin s polyklonální protilátkou k Hb A0 IgG, automatická analýza je prováděna turbidimetrickým měřením při 600 nm v rozsahu 20 - 2000 ng Hb/ml. Kvantitativní analýza umožňuje, oproti kvalitatitivním - rapid testům - definovat optimální cut-off hodnotu. ROC křivky prokazují specificitu pro pokročilé adenomy 95.3% při citlivosti 100 ng Hb/ml. Kvantitativní metoda qi_FOBT je moderní, spolehlivou, a citlivou variantou screeningového testu okultního krvácení ve stolici. * Videoukázka "Kvantitativní test okultního krvácení ve stolici" * Videoukázka "OC SENSOR μ - metoda qi - FOBT" * Videoukázka "OC SENSOR μ - Imunochemická, latexová, aglutinační metoda"

Kontakty:

Dialab spol. s r.o.
Nám.Osvoboditelů 1/11, 153 00 Praha 5 - Radotín
tel./fax.: 257 910 255 (260),(263)
mobil.: +420 602 352 488
e-mail: office@dialab.cz

DIALAB s.r.o.
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
Tel.: +421 918 699 419
Email: alpha@dialab.sk

Související odkazy:

CZEDMA
Lab Test Online

Partnerská loga:

Dialab Greiner Hellma Socorex Eiken Chemical
Biotek Behnk Diatron Precisa AMS